Czym jest inżynieria biomedyczna  

Inżynieria biomedyczna zaliczana jest do nauk technicznych i inżynieryjnych, jednak zakres jej badań i zastosowań obejmuje również biologię i medycynę. Głównym celem badań inżynierii biomedycznej jest człowiek oraz poprawa jakości i skuteczności jego leczenia. Bez inżynierii biomedycznej bardzo trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnej medycyny, ponieważ rozwiązania opracowane przez specjalistów z tej dziedziny nauki obejmują diagnostykę, wykonywanie badań lekarskich, projektowanie aparatury leczniczej i rehabilitacyjnej. Dzięki temu wiele chorób, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu oznaczały wyrok śmierci dla pacjenta, dzisiaj jest uleczalnych. Nowoczesne techniki medyczne mają też za zadanie zmniejszyć cierpienie pacjenta, skrócić czas rekonwalescencji i podnieść poziom życia osób przebywających w szpitalu albo przewlekle chorych i niepełnosprawnych.Obecnie rozwój medycyny jest bardzo ściśle połączony z rozwojem inżynierii biomedycznej – innymi słowy, to właśnie dzięki zaawansowanej technologii i inżynierii możliwe jest wdrożenie wielu skomplikowanych metod leczenia. Jedną z dyscyplin, którymi zajmuje się inżynieria biomedyczna, jest projektowanie i budowanie robotów, które mogłyby zastąpić człowieka podczas skomplikowanych operacji chirurgicznych. Inżynierowie pracują także nad konstrukcją systemów, za pomocą których będzie można prowadzić zabiegi chirurgiczne na odległość, co oznacza, że operacją będzie kierował lekarz przebywający poza salą operacyjną.Aby zostać inżynierem biomedycznym, konieczne jest ukończenie studiów o takiej specjalizacji. W Polsce większość uczelni technicznych oferuje studentom naukę na kierunkach związanych z inżynierią biomedyczną. Po uzyskaniu dyplomu można podjąć pracę w jednej z firm produkujących aparaturę medyczną albo w ośrodku badawczym zajmującym się opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii biomedycznych.

www.pomocnikbankowy.pl
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.