Czym jest inżynieria biomedyczna  

Inżynieria biomedyczna zaliczana jest do nauk technicznych i inżynieryjnych, jednak zakres jej badań i zastosowań obejmuje również biologię i medycynę. Głównym celem badań inżynierii biomedycznej jest człowiek oraz poprawa jakości i skuteczności jego leczenia. Bez inżynierii biomedycznej bardzo trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnej medycyny, ponieważ rozwiązania opracowane przez specjalistów z tej dziedziny nauki obejmują diagnostykę, wykonywanie badań lekarskich, projektowanie aparatury leczniczej i rehabilitacyjnej. Dzięki temu wiele chorób, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu oznaczały wyrok śmierci dla pacjenta, dzisiaj jest uleczalnych. Nowoczesne techniki medyczne mają też za zadanie zmniejszyć cierpienie pacjenta, skrócić czas rekonwalescencji i podnieść poziom życia osób przebywających w szpitalu albo przewlekle chorych i niepełnosprawnych.Obecnie rozwój medycyny jest bardzo ściśle połączony z rozwojem inżynierii biomedycznej – innymi słowy, to właśnie dzięki zaawansowanej technologii i inżynierii możliwe jest wdrożenie wielu skomplikowanych metod leczenia. Jedną z dyscyplin, którymi zajmuje się inżynieria biomedyczna, jest projektowanie i budowanie robotów, które mogłyby zastąpić człowieka podczas skomplikowanych operacji chirurgicznych. Inżynierowie pracują także nad konstrukcją systemów, za pomocą których będzie można prowadzić zabiegi chirurgiczne na odległość, co oznacza, że operacją będzie kierował lekarz przebywający poza salą operacyjną.Aby zostać inżynierem biomedycznym, konieczne jest ukończenie studiów o takiej specjalizacji. W Polsce większość uczelni technicznych oferuje studentom naukę na kierunkach związanych z inżynierią biomedyczną. Po uzyskaniu dyplomu można podjąć pracę w jednej z firm produkujących aparaturę medyczną albo w ośrodku badawczym zajmującym się opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii biomedycznych.

Jak działa EKG  

Sygnały bioelektryczne w organizmie człowieka mają za zadanie koordynować pracą poszczególnych narządów i układów. Podobnie jak w maszynach, tak i w ludzkim ciele zaburzenia w przesyle i odbiorze sygnałów elektrycznych powodują mniej lub bardziej groźne uszkodzenia. Jeśli więc „elektryka” ludzkiego organizmu działa niepoprawnie, można to zauważyć podczas specjalnych badań.Elektrokardiogram, czyli EKG, to nic innego, jak zapis elektrycznej aktywności serca. Pomiar impulsów elektrycznych odbywa się za pomocą elektrod, które doczepia się do kilku miejsc na ciele człowieka, tak aby zarejestrować bodźce elektryczne dochodzące do różnych części serca. Zdrowe serce pracuje według jednego schematu, który na zapisie EKG widoczny jest w postaci charakterystycznych załamków. Owe załamki muszą się pojawić w określonym miejscu, na konkretnej wysokości i w konkretnym odstępie czasu. Odchylenia od tej normy informują lekarza o tym, że serce pacjenta nie funkcjonuje dokładnie tak, jak powinno.Krzywa EKG może wskazać choroby przedsionków lub komór serca, arytmię, wrodzone wady serca albo uszkodzenia mięśnia sercowego wskutek przebytej wcześniej choroby albo zawału. Zapis elektrokardiogramu pokazuje również, jakie są rozmiary komór i przedsionków serca. Niestety, wadą EKG jest stosunkowo mała czułość aparatury, dlatego bardzo drobne wahania napięć mogą zostać niezarejestrowane przez sprzęt albo będą trudne do zidentyfikowania na papierowym zapisie.Do bardziej precyzyjnych pomiarów pracy serca stosuje się EKG Holtera. Tego typu badania polegają na tym, że pacjent jest monitorowany przez całą dobę bez przerwy, podczas wykonywania różnych czynności życiowych. Podczas badania pacjent nie leży w szpitalu, ale otrzymuje niewielki aparat wyposażony w elektrody, który musi ze sobą nosić przez kolejne 24 godziny.

Co to jest elektromiografia  

Elektromiografia, w skrócie EMG, to badanie polegające na mierzeniu czynności elektrycznych zachodzących w mięśniach. EMG wykorzystuje fakt, że mięśnie człowieka kurczą się pod wpływem impulsu elektrycznego, a siła tego skurczu pozwala określić rodzaj schorzenia. Zapis EMG wskazuje stopień uszkodzenia nerwów i mięśni, pokazuje także, czy uszkodzonej tkance udało się w jakimkolwiek zakresie odbudować zniszczoną strukturę. Elektromiografię wykorzystują najczęściej reumatolodzy, ortopedzi i rehabilitanci, którzy w ten sposób mogą stwierdzić, czy obserwowane objawy chorobowe są wynikiem uszkodzenia mięśni czy układu nerwowego.Jak dokładnie przebiega badanie EMG? Wybrany mięsień jest drażniony impulsem elektrycznym, co powoduje przepływ jonów sodu i potasu znajdujących się w komórce. Jeśli jony są rozmieszczone nieregularnie, w komórce mięśniowej następuje zjawisko polaryzacji ładunku elektrycznego – część jonów kumuluje się wewnątrz komórki mięśniowej, a część w obrębie błony komórkowej. Potencjał polaryzacji zmienia się w zależności od tego, jakie czynności wykonuje mięsień. W stanie spoczynku w zdrowych mięśniach nie dochodzi do żadnych reakcji elektrycznych, natomiast przy bardzo dużym wysiłku fizycznym potencjałów różnych jednostek ruchowych jest tak dużo, że nie da się na zapisie rozróżnić poszczególnych wartości.Elektrody badające czynności elektryczne mięśni umieszcza się albo na skórze pokrywającej mięsień (elektrody powierzchniowe), albo wbija się bezpośrednio w tkankę mięśniową (elektrody igłowe). Przed rozpoczęciem elektromiografii konieczne jest ustalenie maksymalnej wartości siły skurczu dla badanej osoby, trzeba też trafnie wytypować mięśnie, które odpowiadają za konkretne schorzenia. W trakcie badania bardzo ważna jest także współpraca ze strony pacjenta, który powinien reagować w określony sposób na otrzymane impulsy elektryczne.

zmiana tuszu w drukarce

[1] 2 3 4     następna
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.