Biosensory  

Biosensory są rodzajem czujników w urządzeniach pomiarowych, złożonych z części sztucznych i biologicznych. Składnik biologiczny odpowiada za odbieranie sygnałów, które są następnie przetwarzane przez część aparaturową. Biosensory wykorzystywane są najczęściej w medycynie i biotechnologii, gdzie wymagana jest ogromna precyzja, nawet na poziomie molekularnym. Bioczujniki budowane są w oparciu o receptory chemiczne, immunologiczne albo biokatalityczne. W najnowocześniejszych biosensorach część biologiczna ma wielkość liczoną w nanometrach – może to być na przykład pojedynczy enzym, mikroorganizm, organelle albo przeciwciała. Konkretny receptor rozpoznaje jeden rodzaj związku, niezależnie od tego, w jakim otoczeniu się on znajduje. Sygnał chemiczny zamienia się w formę energii, którą mierzy przetwornik – tranzystor, termistor, elektrody jonoselektywne, piezokryształ albo inny system optyczny. Uzyskana w przetworniku informacja może mieć postać sygnału elektrycznego, akustycznego albo optycznego. Warstwa detekcyjna musi być jeszcze idealnie połączona z częścią fizyczną aparatury pomiarowej, tak aby uzyskane przy pomiarach sygnały zostały odpowiednio odebrane i przetworzone. Sygnały biosensora mogą być analizowane w formie analogowej albo cyfrowej, najważniejsze jest to, aby wyniki dało się przedstawić za pomocą fizycznych parametrów.Jeden biosensor jest w stanie wykonać setki pomiarów, zatem mimo swojej skomplikowanej konstrukcji oferuje niskie koszty pojedynczych analiz pomiarowych. Biosensory znajdują się także w niektórych testach medycznych, które można wykonać samodzielnie w domu – bioczujniki wykorzystywane są na przykład w testach ciążowych. Prowadzone są także prace nad biosensorami, które byłyby w stanie rozpoznać wirusa grypy na podstawie wymazu z gardła chorej osoby.

http://wzorcowanie.biochemik.pl/wzorcowanie-miernikow
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.