Jak działa EKG  

Sygnały bioelektryczne w organizmie człowieka mają za zadanie koordynować pracą poszczególnych narządów i układów. Podobnie jak w maszynach, tak i w ludzkim ciele zaburzenia w przesyle i odbiorze sygnałów elektrycznych powodują mniej lub bardziej groźne uszkodzenia. Jeśli więc „elektryka” ludzkiego organizmu działa niepoprawnie, można to zauważyć podczas specjalnych badań.Elektrokardiogram, czyli EKG, to nic innego, jak zapis elektrycznej aktywności serca. Pomiar impulsów elektrycznych odbywa się za pomocą elektrod, które doczepia się do kilku miejsc na ciele człowieka, tak aby zarejestrować bodźce elektryczne dochodzące do różnych części serca. Zdrowe serce pracuje według jednego schematu, który na zapisie EKG widoczny jest w postaci charakterystycznych załamków. Owe załamki muszą się pojawić w określonym miejscu, na konkretnej wysokości i w konkretnym odstępie czasu. Odchylenia od tej normy informują lekarza o tym, że serce pacjenta nie funkcjonuje dokładnie tak, jak powinno.Krzywa EKG może wskazać choroby przedsionków lub komór serca, arytmię, wrodzone wady serca albo uszkodzenia mięśnia sercowego wskutek przebytej wcześniej choroby albo zawału. Zapis elektrokardiogramu pokazuje również, jakie są rozmiary komór i przedsionków serca. Niestety, wadą EKG jest stosunkowo mała czułość aparatury, dlatego bardzo drobne wahania napięć mogą zostać niezarejestrowane przez sprzęt albo będą trudne do zidentyfikowania na papierowym zapisie.Do bardziej precyzyjnych pomiarów pracy serca stosuje się EKG Holtera. Tego typu badania polegają na tym, że pacjent jest monitorowany przez całą dobę bez przerwy, podczas wykonywania różnych czynności życiowych. Podczas badania pacjent nie leży w szpitalu, ale otrzymuje niewielki aparat wyposażony w elektrody, który musi ze sobą nosić przez kolejne 24 godziny.

https://biochemik.pl/blog/badania-sciekow-komunalnych-przemyslowych/#more-836
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.