Co to jest elektromiografia  

Elektromiografia, w skrócie EMG, to badanie polegające na mierzeniu czynności elektrycznych zachodzących w mięśniach. EMG wykorzystuje fakt, że mięśnie człowieka kurczą się pod wpływem impulsu elektrycznego, a siła tego skurczu pozwala określić rodzaj schorzenia. Zapis EMG wskazuje stopień uszkodzenia nerwów i mięśni, pokazuje także, czy uszkodzonej tkance udało się w jakimkolwiek zakresie odbudować zniszczoną strukturę. Elektromiografię wykorzystują najczęściej reumatolodzy, ortopedzi i rehabilitanci, którzy w ten sposób mogą stwierdzić, czy obserwowane objawy chorobowe są wynikiem uszkodzenia mięśni czy układu nerwowego.Jak dokładnie przebiega badanie EMG? Wybrany mięsień jest drażniony impulsem elektrycznym, co powoduje przepływ jonów sodu i potasu znajdujących się w komórce. Jeśli jony są rozmieszczone nieregularnie, w komórce mięśniowej następuje zjawisko polaryzacji ładunku elektrycznego – część jonów kumuluje się wewnątrz komórki mięśniowej, a część w obrębie błony komórkowej. Potencjał polaryzacji zmienia się w zależności od tego, jakie czynności wykonuje mięsień. W stanie spoczynku w zdrowych mięśniach nie dochodzi do żadnych reakcji elektrycznych, natomiast przy bardzo dużym wysiłku fizycznym potencjałów różnych jednostek ruchowych jest tak dużo, że nie da się na zapisie rozróżnić poszczególnych wartości.Elektrody badające czynności elektryczne mięśni umieszcza się albo na skórze pokrywającej mięsień (elektrody powierzchniowe), albo wbija się bezpośrednio w tkankę mięśniową (elektrody igłowe). Przed rozpoczęciem elektromiografii konieczne jest ustalenie maksymalnej wartości siły skurczu dla badanej osoby, trzeba też trafnie wytypować mięśnie, które odpowiadają za konkretne schorzenia. W trakcie badania bardzo ważna jest także współpraca ze strony pacjenta, który powinien reagować w określony sposób na otrzymane impulsy elektryczne.

pompy
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.