Elektroencefalografia  

EEG, czyli elektroencefalografia, to badanie medyczne, którego celem jest rejestrowanie czynności elektrycznych zachodzących w mózgu człowieka. Aparatura encefalograficzna jest w stanie wychwycić nawet bardzo niewielkie napięcia, rzędu kilku mikrowoltów. Sygnały te są potem wielokrotnie wzmacniane, a aktywność mózgu widoczna jest na ekranie komputera w postaci wykresów falowych. Całkowicie płaski zapis EEG oznacza śmierć pacjenta, nawet jeśli inne narządy wewnętrzne jeszcze pracują.Przy standardowym badaniu EEG na głowie pacjenta rozmieszcza się około 20 elektrod pomiarowych, natomiast podczas operacji na otwartym mózgu elektrody przykłada się bezpośrednio na kory mózgowej. Każda para elektrod odpowiada za rejestrowanie innego rodzaju aktywności mózgu. U zdrowego, dorosłego człowieka, który znajduje się w stanie relaksu, najbardziej aktywne powinny być fale alfa o częstotliwości w granicach 8-13 Hz. W momencie pobudzenia uaktywniają się fale beta, o częstotliwości 14 do 24 Hz. Podczas snu dominujące są fale delta, jednak ich obecność już po przebudzeniu oznacza stan chorobowy. Podobnie niepokojąca jest obecność fal theta o częstotliwości 4 do 7 Hz. Kolejnym sygnałem informującym o tym, że mózg nie funkcjonuje tak, jak powinien, są gwałtowne wzrosty i spadki napięć.Badanie EEG trwa około pół godziny, ale w niektórych przypadkach pacjent może być podłączony do aparatury przez znacznie dłuższy czas, na przykład podczas kilkugodzinnego snu. Zaburzenia pracy mózgu nie zawsze są widoczne podczas badania w stanie spoczynku. Do zaobserwowania zmian patologicznych konieczne jest wtedy stosowanie metod aktywacyjnych, na przykład hiperwentylacji albo obserwowania przez pacjenta bodźców świetlnych. EEG przeprowadza się najczęściej przy padaniu padaczki, nowotworów i różnego rodzaju urazów mózgu.

hologramy kolekcjonerskie 31-03-19
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.