Biomechanika  

Biomechanika jest szczególną dziedziną mechaniki. Obszar jej działań obejmuje badanie mechanizmów ruchu organizmów żywych, w tym również człowieka. Biomechanika jest dziedziną interdyscyplinarną i oprócz klasycznej mechaniki uwzględnia również takie nauki jak biologia, medycyna, ergonomia czy fizjologia sportu. Ze względu na obszar badań biomechanikę dzieli się na cztery podstawowe działy: biomechanikę ogólną, inżynierską, medyczną i rehabilitacyjną oraz biomechanikę sportu.Biomechanika ogólna zajmuje się przede wszystkim metodyką badawczą, określaniem ogólnych technik pomiarowych, projektowaniem systemów komputerowych przetwarzających i analizujących dane biomechaniczne oraz konstruowaniem aparatury służącej do wykonywania odpowiednich pomiarów. Zadaniem biomechaniki inżynierskiej jest wykonywanie pomiarów, modelowanie ruchu organizmów żywych, badanie postawy człowieka i zwierząt, badanie właściwości mechanicznych mięśni, ścięgien i płynów biologicznych, opracowywanie układów mechanicznych współpracujących z naturalnym układem szkieletowo-mięśniowym. Biomechanika inżynierska bada także wpływ różnych czynników zewnętrznych (na przykład drgań) na sposób funkcjonowania żywego organizmu. Biomechanika medyczna i inżynieria rehabilitacyjna zajmuje się zagadnieniami neurofizjologicznymi. Dotyczą one zasad działania układu mięśniowo-stawowego, przepływu impulsów elektrycznych w mięśniach, nerwach i kościach oraz przepływu płynów biologicznych. Dzięki biomechanice medycznej można określać stopień zmian patologicznych układu ruchu, wpływ metod rehabilitacyjnych na organizm człowieka, możliwość eliminacji bólu oraz zastosowania implantów w miejsce uszkodzonych części ciała. Biomechanika sportu obejmuje modelowanie ruchu zawodników podczas wykonywania przeróżnych ćwiczeń oraz odpowiada za opracowywanie metod pozwalających zwiększyć efektywność sportowców w trakcie zawodów.

naklejka els
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.