Tomografia komputerowa  

Tomografia komputerowa jest jednym z ważniejszych badań medycznych pozwalającym zdiagnozować zmiany zwyrodnieniowe układu kostnego, nowotwory, krwotoki wewnętrzne, stany zapalne, guzy albo wady wrodzone układu nerwowego. Tomografia komputerowa wykorzystuje promieniowanie X, ale daje dokładniejszy obraz niż zwykłe zdjęcie rentgenowskie – pacjent jest niejako „cięty” na plasterki i można obejrzeć jego przekrój poprzeczny bez konieczności chirurgicznego otwierania ciała. Badana osoba umieszczana jest w specjalnej ramie, wewnątrz której znajduje się ruchoma lampa rentgenowska. Promienie X przechodząc przez tkanki słabną, a stopień tego osłabienia jest uzależniony od rodzaju tkanek. Lampa rentgenowska obraca się podczas robienia zdjęć o 360 stopni, a uzyskane obrazy są sumowane komputerowo. Podczas obróbki obrazów można dokonywać różnych dodatkowych obliczeń, na przykład stopnia szarości albo pola powierzchni prześwietlanej części ciała. Bardziej zaawansowane tomografy komputerowe są w stanie wytworzyć trójwymiarowy obraz badanego człowieka. Dla uzyskania jeszcze lepszego obrazu pacjentom podaje się środki kontrastowe, które całkowicie pochłaniają emitowane promienie rentgenowskie. Czasami przy podawaniu kontrastu wykonuje się tak zwane badania dynamiczne. Polegają one na tym, że zdjęcia tomograficzne wykonywane są albo podczas podawania środka cieniującego albo zaraz po jego iniekcji – sposób i szybkość rozchodzenia się kontrastu po narządach określa stopień zmian chorobowych. Wśród najnowszych osiągnięć diagnostyki komputerowej znajduje się spiralna tomografia komputerowa. Zamiast robienia zdjęć warstwa po warstwie lampa i stół z pacjentem są w ciągłym ruchu, co pozwala skrócić czas badania i zmniejszyć dawkę promieniowania, choć sama obróbka obrazów już po zakończeniu badania trwa dłużej.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.