Technologia chemiczna  

Technologia chemiczna jest dyscypliną będącą połączeniem różnych nauk technicznych i chemicznych. Jest ściśle powiązana z chemią organiczną i nieorganiczną, biotechnologią, ochroną środowiska, inżynierią procesową, inżynierią materiałową i biomedyczną, odpowiada także za kosmetologię, technologię lekarstw, produkcję tworzyw sztucznych i kosmetyków, obróbkę ropy naftowej, gazu oraz drewna. Rozwiązania technologii chemicznej stosowane są podczas wdrażania nowych sposobów produkcji albo modernizacji przebiegu procesów już znanych. W technologii chemicznej przeprowadzane są nie tylko procesy chemiczne (destylacja, adsorpcja, rektyfikacja, absorpcja), ale również fizyczne, jak na przykład ogrzewanie, mieszanie związków chemicznych, chłodzenie, przenoszenie masy. Chociaż technologia chemiczna opiera się najczęściej na reakcjach chemicznych, to jednak bardzo ważna jest w tej dziedzinie nauki praca inżynierów mechaniki. Strona techniczna tej dyscypliny musi uwzględniać przy planowaniu procesów technologicznych zasady termodynamiki, fizyki, biologii i kinetyki chemicznej. Jest to ważne dlatego, że skuteczność procesu chemicznego na skalę przemysłową zależy od stanu równowagi termodynamicznej i wartości energii kinetycznej – określa się stałą szybkości reakcji, która jest kluczowym parametrem przy opracowywaniu nowej technologii produkcji. Chemiczna strona nowych technologii to także badania poszczególnych składowych procesu, na przykład sposobu obróbki surowców, optymalnego czasu przemian chemicznych, reakcji poszczególnych składników na obecność innych surowców czy dobierania właściwych proporcji substancji chemicznych. Pierwsza faza badań nad nową technologią chemiczną odbywa się zawsze w warunkach laboratoryjnych i dopiero jeśli nowo opracowany system spełni wszystkie wymagane normy dopuszczany jest do produkcji przemysłowej.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.