Inżynieria chemiczna  

Inżynieria chemiczna różni się od technologii chemicznej tym, że nie skupia się na opracowywaniu receptury nowych związków chemicznych, ale dotyczy w znacznej mierze rozwiązywania problemów natury technicznej. Innymi słowy, inżynieria chemiczna ma za zadanie opracować takie urządzenia oraz instalacje, aby planowane procesy chemiczne przeprowadzane były w sposób efektywny i bezpieczny dla człowieka oraz środowiska naturalnego. Oczywiście nie da się tego zrobić bez znajomości przebiegu reakcji czy chemicznych właściwości surowców, dlatego inżynier chemik musi mieć szeroką wiedzę z zakresu chemii, mechaniki oraz fizyki. Inżynieria chemiczna wykorzystywana jest głównie w metalurgii, petrochemii, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym oraz w inżynierii środowiska. Inżynieria chemiczna jako wyodrębniona dyscyplina nauk technicznych ma dość krótką historię, mimo że samą chemią zajmowano się od bardzo dawna. Nie potrafiono jednak – z pewnymi wyjątkami (np. produkcja sztucznych barwników) – przenieść owoców pracy z laboratorium do fabryk. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku wprowadzono nowe pojęcie – operacja jednostkowa, inaczej nazywana także procesem podstawowym. Wynikało ono z obserwacji, że podczas procesów przemysłowych, niezależnie od ich charakteru i rodzaju surowca, pewne reakcje zachodzą dokładnie w ten sam sposób pod względem fizykochemicznym. Oznacza to więc, że każdą operację jednostkową można zapisać za pomocą jednego modelu matematycznego. Do procesów jednostkowych zalicza się między innymi filtrację, fluidyzację, destylację, rektyfikację, krystalizację, adsorpcję, sedymentację, konwekcję, ekstrakcję, skraplanie. W zależności od produktu finalnego, instalacje przemysłowe mogą przeprowadzać tylko jedną operację jednostkową, ale większość linii technologicznych wykorzystuje kilka procesów jednostkowych.

mierniki ultradźwiękowe krawędziarka cnc
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.