Inżynieria procesowa  

Inżynieria procesowa jest często utożsamiana z inżynierią chemiczną, ale zasięg jej działania obejmuje znacznie więcej, niż tylko procesy chemiczne. Czym więc jest proces przetwarzania? Zgodnie ze swoją nazwą, ma na celu przemianę surowca w gotowy produkt, co jest możliwe dzięki zmianie składu chemicznego, energii lub masy. Inżynieria procesowa jest dziedziną techniki silnie związaną z przemysłem. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję sztucznych tworzyw, produktów spożywczych, wytwarzanie szczepionek z bakterii czy zamianę surowców kopalnych w energię, w każdym procesie technologicznym, gdzie dochodzi do obróbki surowców stałych, ciekłych bądź gazowych, spotykamy się z inżynierią procesową. Jednymi z najważniejszych procesów, którymi zajmuje się ta dziedzina techniki, są procesy rozdzielania oparte na wymianie masy, ciepła i pędu. Zachodzą one na przykład w trakcie destylacji ropy naftowej, dzięki czemu uzyskuje się benzynę. Podobny proces rozdzielania można zaobserwować także podczas dializy, która oddziela produkty metabolizmu od krwi chorej osoby. Podstawowe dyscypliny naukowe, które wykorzystuje inżynieria procesowa, to termodynamika, chemia fizyczna, matematyka, informatyka oraz mechanika. Inżynieria procesowa jest niejako uzupełnieniem bądź rozwinięciem inżynierii mechanicznej, ponieważ zajmuje się projektowaniem procesów mechanicznych, ale z uwzględnieniem przemian chemicznych. Inżynieria procesowa często łączona jest z ochroną środowiska. Nie bez powodu, ponieważ to właśnie od wdrażanych technologii przemysłowych w dużym stopniu zależy czystość Ziemi. Według założeń inżynierii procesowej XXI wieku nadrzędnym celem powinno być takie wykorzystywanie przemysłu, aby uzyskanie produktów końcowych wiązało się z jak najmniejszą interwencją w środowisko naturalne oraz z racjonalnym wykorzystywaniem surowców naturalnych.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.