Polimery  

Polimery to rodzaj wielkich cząsteczek złożonych z bardzo dużej ilości monomerów, czyli małych cząsteczek o jednakowej budowie. W polimerze znajdują się co najmniej dwie (a zwykle znacznie więcej) takie same grupy atomów. Liczba merów określana jest stopniem polimeryzacji, a długość łańcucha cząsteczki decyduje o właściwościach polimeru. Polimeryzacja to nic innego jak połączenie pewnej ilości jednakowych cząsteczek. Proces polimeryzacji prowadzi do tego, że substancja końcowa charakteryzuje się zupełnie innymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi niż substancje, które zostały użyte w tym procesie. Naturalne polimery to na przykład kwasy nukleinowe albo skrobia, ale wiele technologii zajmuje się tworzeniem sztucznych polimerów, chociażby nylonu, kauczuku, polistyrenu, polietylenu, polipropylenu. Polimery otrzymywane sztucznie często określa się mianem sztucznych tworzyw albo plastyków. Finalny produkt nie zależy tylko od rodzaju użytych do produkcji substratów, ponieważ z tych samych składników można uzyskać zupełnie różne tworzywa. Ważny jest także sam proces łączenia merów, dlatego inaczej będzie wyglądał materiał o strukturze polimeru w kształcie długiego łańcucha, a inaczej gdy cząsteczki będą miały postać sieci, mimo że ilość użytych merów w obu przypadkach będzie taka sama. Polimery zbudowane z różnego rodzaju merów to kopolimery. W kopolimerach konkretne grupy atomów mogą być ustawione losowo albo według pewnego schematu, na przykład naprzemiennie lub blokowo. Sposób ustawienia merów oczywiście wpływa na końcowe właściwości substancji. Kopolimery przeważnie mają lepsze własności mechaniczne od zwykłych polimerów, ale wybór cząsteczek zależy także od tego, jakie funkcje będzie spełniał wyprodukowany materiał. Na koniec polimery poddawane są dodatkowej obróbce poprawiającej ich właściwości.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.