Związki chemiczne wyprodukowane przez człowieka  

W codziennym życiu na każdym kroku stykamy się z substancjami i tworzywami, które nie występują naturalnie w przyrodzie, ale są dziełem człowieka. Do najważniejszych substancji uzyskiwanych sztucznie drogą przemysłową zalicza się paliwa, leki, tworzywa sztuczne, nawozy i detergenty. Benzyna i olej napędowy otrzymywane są z przerobu ropy naftowej, jednej z najcenniejszych kopalin. Proces obróbki ropy nazywa się destylacją frakcjonowaną – jest to metoda rozdzielania mieszaniny wykorzystująca różne temperatury wrzenia cieczy, jakie znajdują się w wydobytej ropie. Leki są związkami chemicznymi otrzymywanymi w trakcie syntezy chemicznej. Zazwyczaj stężenie substancji łagodzącej objawy choroby w przeliczeniu na jedną dawkę leku jest bardzo małe, ponieważ sztucznie otrzymane związki chemiczne są bardzo silne i w dużych ilościach mogłyby doprowadzić nawet do śmierci człowieka. Struktura chemiczna lekarstw jest bardzo skomplikowana, podobnie jak sam proces produkcji, bardzo często też tego typu substancje nie są obojętne dla otoczenia. Tworzywa sztuczne są obecne niemal wszędzie – w ubraniach, meblach, środkach transportu, elementach wyposażenia domów. Produkcją tworzyw sztucznych zaczęto się zajmować na początku ubiegłego wieku. Głównym celem poszukiwań inżynierów było stworzenie materiałów o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, które mogłyby zastąpić naturalne, ale drogie substancje i materiały. Technologia produkcji tworzyw sztucznych opiera się przede wszystkim na atomach węgla, które łączy się w różnej wielkości struktury łańcuchowe i rozgałęzione. Nawozy sztuczne mają za zadanie dostarczyć roślinom hodowlanym najcenniejszych składników, czyli azotu, potasu i fosforu oraz innych pierwiastków w znacznie mniejszych ilościach. Detergenty składają się ze związków chemicznych zmniejszających napięcie powierzchniowe wody.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.