Technologia ropy naftowej  

Mimo zaawansowanych badań nad alternatywnymi źródłami energii ropa naftowa wciąż ma się dobrze i nadal należy do najważniejszych surowców naturalnych. Zastosowanie ropy naftowej nie kończy się bowiem na paliwach, bo z pochodnych tej kopaliny uzyskuje się również tworzywa sztuczne, farby, lakiery, smary i materiały budowlane. Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów, a jej dokładny skład zależy od miejsca, z którego jest wydobywana. Pod względem zawartości związków chemicznych wyróżnia się kilka rodzajów ropy: parafinową, aromatyczną, naftenową. Węglowodory parafinowe dominują w lżejszych frakcjach ropy, natomiast w cięższych frakcjach przeważają węglowodory naftenowe. Przy temperaturze wyższej niż 350 stopni C pojawiają się frakcje olejowe, a ilość węglowodorów aromatycznych zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Wyższa temperatura wiąże się także z większą liczbą pierścieni w cząsteczkach ropy. Podczas krakingu, jednego ze sposobów obróbki ropy, dochodzi do zrywania długich łańcuchów węglowych. Proces ten przebiega w temperaturze dochodzącej do 700 stopni C, przy ciśnieniu 5 MPa. Kraking stosowany jest w petrochemii i przemyśle rafineryjnym. Innym sposobem obróbki ropy naftowej jest destylacja frakcyjna. Jest to proces, w którym rozdziela się ciekłą mieszaninę na frakcje o różnej lotności. Podczas destylacji frakcyjnej wrząca para ma inny skład niż mieszanina ciekła. Niższe temperatury wrzenia dotyczą paliw silnikowych, przy wyższych otrzymuje się odpowiednio naftę, oleje opałowe, smołę, bituminy i asfalt. Benzyny można uszlachetnić w trakcie reformingu, który powoduje podniesienie liczby oktanowej o kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt jednostek. Rafinerie ropy naftowej zwykle specjalizują się w otrzymywaniu określonego rodzaju produktu, dlatego dzieli się je na rafinerie petrochemiczne, paliwowe i paliwowo-olejowe.


poprzednia     1 2 3 [4]
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.