Co to jest cybernetyka  

Cybernetyka to dział nauki zajmujący się systemami sterowania oraz przetwarzaniem i przekazywaniem informacji. Głównym celem rozważań cybernetycznych jest analiza wzajemnych oddziaływań powiązanych ze sobą układów (cybernetyka teoretyczna) oraz wprowadzanie gotowych rozwiązań cybernetycznych (cybernetyka stosowana). Cybernetyka nie obejmuje za to projektowania oraz konstruowania samych układów – tym zajmują się inne działy techniki i inżynierii. Rozwiązania cybernetyczne nie ograniczają się jednak tylko i wyłącznie do nauk technicznych, ale stosowane są również w naukach społecznych, biologii, medycynie czy ekonomii. Ogólnie rzecz biorąc, cybernetyka bada analogie, jakie występują między różnego rodzaju oddziaływaniami, które określają sposób działania maszyn, układów, ludzi, zwierząt i innych organizmów. Zasady odkryte w jednej dziedzinie nauki, na przykład w biologii, można później przenieść na kompletnie inną płaszczyznę, na przykład do rozwiązań informatycznych. Cybernetyka jest więc nauką interdyscyplinarną, o bardzo szerokim zakresie badań. Rozważania, które można uznać za badania z dziedziny cybernetyki, prowadzili już starożytni uczeni, jednak termin ten – jako konkretny, samodzielny dział nauki – zaczął oficjalnie funkcjonować dopiero w XX wieku. Za ojca cybernetyki powszechnie uważa się Norberta Wienera, amerykańskiego matematyka, który zajmował się rachunkiem prawdopodobieństwa, analizą funkcjonalną i przetwarzaniem sygnałów. Wiener był także autorem jednej z najważniejszych prac z tej dziedziny – „Cybernetyka czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie”. W Polsce za najwybitniejszego przedstawiciela nauk cybernetycznych uważa się Mariana Mazura, który opracował teorię systemów autonomicznych oraz jakościową teorię informacji. Teorie Mazura rozwijał między innymi Józef Kossecki.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.