Sprzężenie zwrotne  

Jednym z najważniejszych pojęć cybernetycznych jest sprzężenie zwrotne. Pojęcie to stosuje się także w innych naukach technicznych, ale właśnie w cybernetyce sprzężenie zwrotne ma szczególne znaczenie, ponieważ pozwala odkryć mechanizmy, jakie rządzą danym układem. O sprzężeniu zwrotnym mówimy wtedy, gdy w danym układzie jeden system oddziałuje na drugi i ten drugi system „rewanżuje” się oddziaływaniem w drugą stronę, na pierwszy system układu. Jeśli zaś tylko jeden system działa na drugi, mamy do czynienia ze sprzężeniem prostym. W rzeczywistości nie ma takich układów, w których można zaobserwować tylko sprzężenie proste, ponieważ zawsze oddziaływanie na drugi system wywołuje pewną reakcję. Możliwa jest tylko taka sytuacja, że w układzie nie dochodzi do sprzężeń w ogóle. Można jednak powiedzieć, że sprzężenie zwrotne jest sumą sprzężeń prostych skierowanych przeciwnie, a więc innymi słowy, że sprzężenia proste mogą występować wyłącznie w parach, a nigdy samodzielnie. Sprzężenie zwrotne zazwyczaj nie jest pojedynczym zjawiskiem, ale występuje cyklicznie, ponieważ powrót oddziaływania do pierwszego systemu inicjuje kolejne oddziaływanie i tak w kółko, aż do momentu, w którym cały cykl sprzężeń zwrotnych zostanie przerwany. W dużym uproszczeniu cykl sprzężeń można porównać do gry w tenisa, gdzie oddziaływaniami są kolejne odbicia piłki w stronę partnera (czyli drugiego systemu). Sprzężenia zwrotne nie są zawsze takie same – mogą być dodatnie albo ujemne. Sprzężenia dodatnie to oddziaływania, które zmieniają się w jednym kierunku, natomiast sprzężenia ujemne mogą mieć różne kierunki. W zależności od rodzaju sprzężenia oddziaływania mogą wzrastać, zanikać albo mieć ciągle taką samą wartość. Dzięki cybernetyce można przewidzieć, jak w konkretnym układzie będą wyglądały następne sprzężenia zwrotne.

gdzie kupie nozyce gilotynowe?
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.