Algorytmika  

Dodano: 14-03-2012, Tagowanie: cybernetyka, informacje, roboty

Algorytmika kojarzy się głównie z cybernetyką i informatyką, jednak algorytmy stosowane są w większości nauk technicznych, chociażby z tego względu, że rozwiązywanie problemów technicznych rzadko kiedy nie wiąże się z używaniem komputera. O ile algorytmika zajmuje się badaniem konstrukcji algorytmu, o tyle algorytmizacja dotyczy tworzenia konkretnego algorytmu. Żadna maszyna zaprogramowana komputerowo nie jest w stanie działać poprawnie, jeżeli napisane dla niej algorytmy zawierają jakiekolwiek błędy, dlatego właśnie algorytmika jest tak ważną nauką w dobie powszechnej komputeryzacji i rozwoju nowoczesnych technologii. Zabierając się za tworzenie algorytmów na potrzeby programów komputerowych potrzebna jest dokładna znajomość funkcjonowania maszyny oraz języka, którym się ona posługuje. Kod maszynowy jest sekwencją wielu poleceń, opisanych krok po kroku, tak aby komputer był w stanie dokładnie zrozumieć jakich czynności od niego oczekuje użytkownik. Zazwyczaj programy komputerowe do swojej pracy wykorzystują pewne dane wejściowe, które muszą odpowiednio przeliczyć, po to by uzyskać dane wyjściowe, czyli końcowy wynik. Przy tworzeniu algorytmów jedną z najważniejszych zasad jest bezwzględne stosowanie języka programowania, ponieważ komputer jest w stanie wykonać tylko jednoznacznie określone polecenia – jeśli w programie znajdą się błędy, komputer nie będzie się „domyślał” co autor ma na myśli. Ale chociaż niektóre współczesne maszyny dysponują potężną mocą obliczeniową, wciąż nie potrafią poradzić sobie ze wszystkimi algorytmami, nawet jeśli te są napisane poprawnie. Dzieje się tak dlatego, że przy obecnym stanie techniki obliczenia komputera mogą po prostu trwać zbyt długo. Algorytmów nie można stworzyć dla tak zwanych problemów nierozstrzygalnych, czyli takich, w których nie da się uzyskać konkretnych wyników dla podanych informacji wejściowych.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.