Archiwum dla daty: 03-03-2012

Ultrasonografia  

Badanie ultrasonograficzne polega na tworzeniu obrazu narządów wewnętrznych przy pomocy fal ultradźwiękowych. Do wytwarzania fal stosuje się przetwornik pizoelektryczny, a natężenia emitowane przez aparaturę nie są szkodliwe dla zdrowia człowieka. W trakcie badania ultradźwięki trafiają w głąb ciała i odbijają się od przeszkód, jakie tam napotykają, czyli na przykład ciała obce, pęcherzyki powietrza, zwapnienia, uszkodzenia w tkankach albo granice między organami wewnętrznymi. Odbite fale trafiają z powrotem do przetwornika, a ponieważ różnią się między sobą długością, to sygnały echa, jakie otrzymuje aparatura USG, tworzą niejednolity obraz złożony z ciemniejszych i jaśniejszych punktów. Każdy zdrowy narząd wewnętrzny powinien dawać określony układ punktów, jeśli więc występują zmiany chorobowe, lekarz może je stwierdzić na podstawie nieprawidłowego obrazu, ponieważ twory patologiczne odbijają ultradźwięki inaczej niż zdrowe tkanki. Echostruktura badanych narządów może być przedstawiona w dowolnym przekroju. Badania USG są także powszechną praktyką podczas prowadzenia ciąży, bo pozwalają stwierdzić, czy płód rozwija się prawidłowo. Ponieważ fale ultradźwiękowe odbijają się w całości od tkanki kostnej i pęcherzyków powietrza, nie da się przy pomocy USG zbadać kości, mózgu oraz narządów, które leżą głębiej za przewodem pokarmowym i płucami.Nowsze aparatury do badań ultrasonograficznych działają w oparciu o efekt Dopplera. USG dopplerowskie wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce chorób układu krążenia i w wykrywaniu guzów nowotworowych – podczas badania fale odbijają się od poruszających się w naczyniach krwinek, a długość odbitych fal określa kierunek i przepływ krwi w naczyniach. W USG dopplerowskim stosowane jest czasami kolorowanie przepływu krwi, co pozwala na jeszcze dokładniejsze diagnozowanie.

Biosensory  

Biosensory są rodzajem czujników w urządzeniach pomiarowych, złożonych z części sztucznych i biologicznych. Składnik biologiczny odpowiada za odbieranie sygnałów, które są następnie przetwarzane przez część aparaturową. Biosensory wykorzystywane są najczęściej w medycynie i biotechnologii, gdzie wymagana jest ogromna precyzja, nawet na poziomie molekularnym. Bioczujniki budowane są w oparciu o receptory chemiczne, immunologiczne albo biokatalityczne. W najnowocześniejszych biosensorach część biologiczna ma wielkość liczoną w nanometrach – może to być na przykład pojedynczy enzym, mikroorganizm, organelle albo przeciwciała. Konkretny receptor rozpoznaje jeden rodzaj związku, niezależnie od tego, w jakim otoczeniu się on znajduje. Sygnał chemiczny zamienia się w formę energii, którą mierzy przetwornik – tranzystor, termistor, elektrody jonoselektywne, piezokryształ albo inny system optyczny. Uzyskana w przetworniku informacja może mieć postać sygnału elektrycznego, akustycznego albo optycznego. Warstwa detekcyjna musi być jeszcze idealnie połączona z częścią fizyczną aparatury pomiarowej, tak aby uzyskane przy pomiarach sygnały zostały odpowiednio odebrane i przetworzone. Sygnały biosensora mogą być analizowane w formie analogowej albo cyfrowej, najważniejsze jest to, aby wyniki dało się przedstawić za pomocą fizycznych parametrów.Jeden biosensor jest w stanie wykonać setki pomiarów, zatem mimo swojej skomplikowanej konstrukcji oferuje niskie koszty pojedynczych analiz pomiarowych. Biosensory znajdują się także w niektórych testach medycznych, które można wykonać samodzielnie w domu – bioczujniki wykorzystywane są na przykład w testach ciążowych. Prowadzone są także prace nad biosensorami, które byłyby w stanie rozpoznać wirusa grypy na podstawie wymazu z gardła chorej osoby.

Tematy

    Polecane

    Kontakt

    Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.