Pompa ciepła  

Pompa ciepła wykorzystuje darmowe źródła energii, jakie oferuje nam Ziemia. Instalując pompę ciepła właściciel domu uniezależnia się od dystrybucji surowców, a w dodatku dba o środowisko naturalne. Na jakiej zasadzie działa pompa ciepła? W przeciwieństwie do konwencjonalnych instalacji c.o., które produkują ciepło, pompa tylko pobiera energię cieplną z otoczenia i transportuje ją do instalacji. Do zasilania sprężarki potrzebny jest prąd, ale pompa dostarcza kilkukrotnie więcej energii niż jej pobiera. Jako dolne źródła ciepła można wykorzystywać powietrze albo ciepło wód gruntowych. Energia Ziemi zostaje przechwycona przez parownik i czynnik chłodniczy, a potem wędruje do sprężarki, która podnosi temperaturę i ciśnienie pary. Ostatnim przystankiem przed dotarciem ciepła do instalacji grzewczej jest skraplacz, gdzie para grzewcza zostaje skroplona i jako ciecz oddaje ciepło wodzie grzewczej. Wykorzystana woda trafia z powrotem do ziemi, a cały cykl startuje od początku. Pompa typu powietrze/woda jest mniej kłopotliwa na etapie montażu, podczas gdy pompy wykorzystujące ciepło wnętrza Ziemi kosztują więcej, jednak to właśnie ten drugi typ jest bardziej wydajny. W trakcie bardzo mroźnych zim ciepło pobierane z powietrza zwykle nie wystarcza do tego, aby ogrzać cały dom i konieczne jest zapewnienie dodatkowego źródła ciepła. Kolektory gruntowe zajmują dużą powierzchnię działki, jeśli więc obszar wokół domu jest dość mały, warto rozpatrzyć instalację sond gruntowych umieszczanych pionowo w głąb ziemi. Pompę ciepła można zainstalować w zasadzie na dowolnej działce, ale przyda się wcześniej dokładnie sprawdzić warunki, jakie na niej panują. Pompy ciepła najlepiej pracują na gruntach wilgotnych i gliniastych, bo właśnie w nich kumuluje się najwięcej ciepła. Problemem mogą być także głębokie odwierty pod sondy, jeśli podłoże ma charakter skalisty.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.