OZE w Polsce i na świecie  

Problemy rynku paliw kopalnych oraz coraz większa świadomość ekologiczna skłaniają inwestorów do zwrócenia swojej uwagi na odnawialne źródła energii. Czym OZE różnią się od konwencjonalnych surowców naturalnych? Przede wszystkim swoją niewyczerpalnością. Energia słoneczna, wiatr, siła pływów morskich, energia geotermalna obecne są przez cały czas i na ich zasoby nie ma wpływu działalność człowieka – Słońce będzie świeciło tak samo niezależnie od tego, czy na Ziemi stanie jeden czy sto tysięcy kolektorów solarnych. Tymczasem kopaliny odnawiają się znacznie wolniej, a ten czas jest na tyle długi, że w odniesieniu do życia człowieka można uznać, że surowce typu węgiel, ropa czy gaz są źródłami nieodnawialnymi. W Polsce odnawialne źródła energii mają spory potencjał i byłyby w stanie pokryć większość zapotrzebowania na energię, jednak ich wykorzystywanie sięga zaledwie kilku procent. Największe zasoby energetyczne kryją się energii geotermalnej i biomasie, nieco mniej w energii słonecznej, wiatrowej i wodnej. Odnawialne źródła energii nie są rozmieszczone równomiernie na terenie całego kraju, dlatego w jednym regionie wykorzystanie naturalnej energii może być bardzo duże, podczas gdy w innym miejscu korzystanie z tego samego źródła będzie mocno utrudnione lub niemożliwe. Dodatkowo, odnawialne źródła energii charakteryzują się pewną zmiennością czasową, co oznacza, że niektóre zasoby energetyczne są wydajne tylko w określonych porach roku. Odnawialne źródła energii zależą także od warunków klimatycznych i geologicznych, dlatego ważne jest dopasowanie możliwości energetycznych danego źródła w stosunku do potrzeb. OZE interesują się przede wszystkim kraje wysoko rozwinięte, które dbają o ochronę środowiska naturalnego, a przede wszystkim mają więcej pieniędzy na kosztowne badania oraz na budowanie nowoczesnej infrastruktury energetycznej.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.