Energia wiatru  

Elektrownie wiatrowe to obecnie najdynamiczniej rozwijający się sektor energetyki bazującej na odnawialnych źródłach energii. Szczególnie w Unii Europejskiej elektrownie wiatrowe cieszą się dużym zainteresowaniem, a firmy zajmujące się rozwojem tej technologii mogą liczyć na spore wsparcie finansowe ze strony swojego państwa. W Europie najwięcej elektrowni wiatrowych znajduje się w Niemczech, Danii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Energia wiatru jest całkowicie czysta, ponieważ nie emituje żadnych toksycznych oparów, ścieków i odpadów, a jedyną interwencją w środowisko naturalne jest stworzenie infrastruktury energetycznej. Do wykorzystania energii wiatru buduje się wielkie wiatraki – kiedy wiatr wieje, łopaty wiatraka zaczynają się kręcić, generując w ten sposób prąd. Wydajność elektrowni wiatrowej zależy od siły wiatru, dlatego farmy wiatraków stawia się tylko w tych miejscach, gdzie wiatr wieje bez przerwy, w dodatku z określoną prędkością. Jeśli siła wiatru będzie mniejsza od tak zwanej prędkości startowej, turbina wiatraka po prostu pozostanie nieruchoma. Najlepsze warunki do wybudowania elektrowni wiatrowej występują na obszarach nadmorskich i podgórskich, gdzie wiatry są najsilniejsze i obecne przez cały rok. Energia wiatru bywa także wykorzystywana do osuszania gruntów, w czym przoduje Holandia, na terenie której znajduje się wiele obszarów depresyjnych. Pozyskiwaniem energii z siły wiatru zajmowano się już w starożytności. W okresie średniowiecza wiatraki opanowały większość Europy i do XIX wieku odgrywały sporą rolę w dostarczaniu energii. Później wiatraki zaczęto zastępować nowoczesnymi elektrowniami, jednak w drugiej połowie XX wieku, kiedy świat dotknął kryzys paliwowy, ponownie zwrócono się w stronę alternatywnych źródeł energii aby uniezależnić bezpieczeństwo energetyczne od dostaw surowców paliwowych.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.