Elektrownie wodne  

Jednym z popularniejszych źródeł czystej energii jest siła spadku wód. Energia wody jest praktycznie niewyczerpalna, ponieważ jej zasoby energetyczne znikają dopiero w momencie, gdy rzeka wysycha. Oczywiście, nie każda rzeka nadaje się do tego, by wybudować przy niej elektrownię wodną. Aby taka inwestycja stała się opłacalna, energia wytworzona przez płynącą wodę musi być odpowiednio duża. Najwięcej energii wytarza się w miejscu dużego spadku wody, dlatego elektrownie wodne buduje się w miejscach, gdzie rzeka spływa ostro w dół, ewentualnie buduje się sztuczne spadki aby zapewnić wystarczająco dużą wysokość między dwoma poziomami rzeki. Elektrownia wodna składa się z dwóch zbiorników, górnego i dolnego. Spadające w dół ogromne masy wody wprawiają w ruch turbiny, które obracając się wytwarzają energię przechwytywaną przez generator. W generatorze powstaje prąd i energia trafia do linii przesyłowych, a na końcu do indywidualnych użytkowników. Pierwowzorami elektrowni wodnych były młyny – koło obracało się pod naporem spływającej w dół wody, dzięki czemu urządzenia młyńskie mogły pracować. Elektrownie szczytowo-pompowe gromadzą duże ilości wody w górnym zbiorniku, po czym spuszczają ją w dół w momencie największego zapotrzebowania na energię. Nadwyżka prądu wykorzystywana jest do tego, aby z powrotem przepompować wodę z dolnego zbiornika do górnego, a proces ten odbywa się w nocy, gdy zapotrzebowanie na prąd znacznie spada. Najlepsze warunki geograficzne do budowania elektrowni wodnych panują w Azji, Ameryce Południowej i Afryce, jednak koszty wybudowania elektrowni wodnej są tak wysokie, że biedniejsze kraje nie są w stanie wykorzystać naturalnego ukształtowania terenu do pozyskiwania energii. Elektrownie wodne, mimo że korzystają z odnawialnych źródeł energii, bardzo mocno ingerują w środowisko naturalne.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.