Biomasa  

Biomasa jako odnawialne źródło energii może być wykorzystywana zarówno w pojedynczych gospodarstwach domowych, jak i na skalę przemysłową. Biomasa jest jednym z największych źródeł naturalnej energii, jednak tylko jej część jest wykorzystywana do produkcji ciepła i prądu elektrycznego. Pod pojęciem biomasy rozumie się wszystkie substancje pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego, które samoistnie ulegają biodegradacji. Może to być drewno, słoma, rośliny, odpady rolnicze i niektóre pozostałości przemysłowe. Choć na biomasę składają się głównie odpady, to niektóre rośliny sadzi się specjalnie z myślą o wykorzystywaniu ich do produkcji energii. Do takich „energetycznych” roślin zalicza się między innymi trzcinę pospolitą i wierzbę wiciową, które nie wymagają szczególnie wysokich warunków glebowych, a ich roczny przyrost jest bardzo duży. Największą wartość ma biomasa sucha i mocno zagęszczona. W tym celu dla poprawy wydajności energetycznej biomasę uszlachetnia się poprzez dodatkowe suszenie, mielenie oraz prasowanie. Biomasą w stanie ciekłym są biopaliwa, produkowane z roślin o dużej zawartości cukrów albo substancji oleistych. Biopaliwa można uzyskać na przykład z trzciny cukrowej, kukurydzy i oleju rzepakowego. Biopaliwa stosowane są do napędu silników samochodowych, choć nie każda konstrukcja benzynowa potrafi pracować na biopaliwie. Emisja dwutlenku węgla podczas spalania biopaliwa jest w przybliżeniu równa ilości CO2, którą podczas fotosyntezy pochłoną rosnące rośliny, ale według niektórych obliczeń ten bilans energetyczny wcale nie przemawia na korzyść naturalnych źródeł energii. Kontrowersyjne jest także zastępowanie terenów zielonych uprawami roślin wykorzystywanych do produkcji biopaliw. Pod względem ekologicznym produkcja biopaliw sprawdza się tylko przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami roślinnymi.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.