Procesy termodynamiczne  

Dodano: 29-03-2012, Tagowanie:

Zgodnie z I zasadą termodynamiki nie ma możliwości aby w przyrodzie zaszedł taki proces, w którym zmiana energii wewnętrznej nie byłaby równa sumie algebraicznej energii wymienionych z otoczeniem układu. Procesy zachodzące samorzutnie odbywają się tylko do tego momentu, w którym cały układ znajdzie się w stanie równowagi, co oznacza także, że entropia układu osiągnęła swoją maksymalną wielkość. Po osiągnięciu stanu równowagi zainicjowanie kolejnych procesów fizycznych możliwe jest dopiero wtedy, gdy układowi zostanie dostarczona energia z zewnątrz. Taka możliwość określana jest pojęciem prawdopodobieństwa termodynamicznego – definiuje ono liczbę stanów mikroskopowych, które są potrzebne do tego, aby układ osiągnął dany stan makroskopowy. Zjawiska makroskopowe związane są z bardzo dużą ilością cząsteczek, które poruszają się ruchem jednostajnym albo drgają, co z kolei oznacza, że dużo większe jest prawdopodobieństwo wystąpienie stanu nieuporządkowanego niż uporządkowanego. Innymi słowy, w procesach samorzutnych entropia (wielkość będąca miarą nieuporządkowania układu) zawsze rośnie, a zjawiska fizyczne zawsze dążą do tego, by osiągnąć stan bardziej prawdopodobny. Kiedy entropia danego układu wzrasta, jednocześnie maleją wszystkie bodźce, które zainicjowały te przemiany, przy czym wielkość entropii, będącej funkcją stanu, zależy wyłącznie od stanu początkowego i końcowego układu i nie ma żadnego związku z tym, jak wyglądała droga tych przemian fizycznych. Podczas procesów termodynamicznych maleje także energia, która była wykorzystywana podczas przemian fizycznych, choć całkowita energia układu pozostaje niezmienna. W przyrodzie procesy samorzutne są zawsze nieodwracalne i nie da się ich cofnąć tak, aby nie doszło do żadnych zmian w otoczeniu, ponieważ energia i materia zawsze dążą do stanu większego chaosu.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.