System jednostek  

Dodano: 29-03-2012, Tagowanie:

Podstawowe jednostki związane z mechaniką to metr, kilogram i sekunda, a w niektórych przypadkach także kelwin. Za ich pomocą można przedstawić wszystkie inne bardziej złożone jednostki, na przykład niuton, wat, paskal czy dżul. Jednostki podstawowe są określone przez układ SI, nazywany także systemem metrycznym, który został przyjęty przez zdecydowaną większość państw na świecie (wyjątkiem są na przykład Stany Zjednoczone). Wzorce definiujące wartość danej jednostki podstawowej zostały zatwierdzone przez Generalną Konferencję Miar, a niektóre z jednostek, jak chociażby sekunda, z czasem zostały określone na nowo według innych definicji. Wzorzec jednego kilograma znajduje się obecnie w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres niedaleko Paryża – jest to walec z platyny i irydu o wysokości i średnicy podstawy równej 39 milimetrów. Do lat 60-tych ubiegłego wieku wzorcem jednego metra był pręt z platyny i irydu wykonany na podstawie pomiarów geograficznych, ale dzisiaj podstawowa jednostka miary określana jest jako odległość, którą pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s. Do każdej jednostki podstawowej można dodać przedrostek, który oznacza określoną wielokrotność albo podwielokrotność. Przedrostki SI to po prostu mnożniki dziesiętne i podobnie jak same jednostki, również zostały zdefiniowane na Generalnej Konferencji Miar. Układ SI został ostatecznie zatwierdzony w 1960 roku, ale jego początki sięgają końca XVIII wieku. Do tej pory jednostki miar były całkowicie dowolne, z wyjątkiem jednostek czasu, które ujednolicono już w starożytności. Po zakończeniu rewolucji Francja rozpoczęła reformę miar i wag próbując ustalić jednakowe standardy pomiarowe dla wszystkich regionów kraju. System metryczny dotarł do innych państw dzięki podbojom Napoleona, chociaż przez wiele lat w zasadzie tylko naukowcy korzystali z nowych jednostek.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.