Czy zajmuje się mechanika kwantowa  

Dodano: 01-04-2012, Tagowanie:

Klasyczna fizyka newtonowska wydaje się logiczna nawet dla tych osób, które o fizyce mają dość mgliste pojęcie. Jednak na początku XX wieku okazało się, że prawa mechaniki zdefiniowane przez Newtona nie są w stanie poprawnie opisać wszystkich problemów. Ruch i wzajemne oddziaływania bardzo małych cząstek potrzebowały nowych równań i zasad, a ich sformułowaniem zajęli się pionierzy mechaniki kwantowej, między innymi Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Bohr, Dirac, Feynman, Born, Pauli. Dlaczego cząstki elementarne nie pasowały do mechaniki klasycznej? Chociażby dlatego, że podczas pomiarów dokonywanych w trakcie procesu fizycznego nie dało się zignorować niektórych oddziaływań, tak jak to dało się robić w świecie makroskopowym. Przy bardzo dużych obiektach (np. samolot, samochód, kamień) poruszających się z małymi lub średnimi prędkościami można pominąć takie zakłócenia trajektorii ruchu jak ciśnienie światła, ponieważ wpływ tej wartości na badany obiekt jest praktycznie niemierzalny. Jeśli jednak zacznie się obserwować ruch pojedynczego atomu, światło stosowane podczas pomiarów będzie już miało wpływ na obserwowane ciało. Osoba badająca obiekt będzie więc starała się zmniejszyć natężenie światła tak bardzo, jak to tylko możliwe, jednak im mniejsza będzie energia kwantu, tym dłuższa będzie fala świetlna. To z kolei oznacza, że cząstka stanie się mniej widoczna, a więc trudniej będzie określić jej położenie. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest przyjęcie założenia, że obserwowane ciało porusza się w obrębie pewnego obszaru – w analogicznej sytuacji mechanika klasyczna jest w stanie określić dokładną linię toru, po którym porusza się duże ciało. Mechanika kwantowa nie przekreśla jednak prawdziwości równań newtonowskich, a jedynie je pogłębia – stosując równania mechaniki kwantowej do zjawisk makroskopowych otrzyma się równania mechaniki klasycznej.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.