Próżnia  

Dodano: 01-04-2012, Tagowanie:

Próżnia zdefiniowana przez mechanikę klasyczną oznacza obszar, na terenie którego nie znajdują się żadne płyny ani ciała oddziałujące na pozostałe obiekty. W mechanice kwantowej próżnią określa się stan, w którym stan energii jest możliwie najniższy, choć wartość ta nie musi być równa zeru. W technice próżnia jest stanem wysokiego rozrzedzenia gazu, jednak nie ma jednej uniwersalnej granicy, po przekroczeniu której można mówić, że w naczyniu została wytworzona próżnia. Zazwyczaj granicą tą jest wartość średniej drogi swobodnej molekuł gazu – jeśli będzie ona zbliżona do rozmiarów naczynia, w którym znajduje się gaz, można mówić o stanie próżni. W próżni wysokiej średnie drogi swobodne cząstek są znacznie większe niż w próżni średniej i niskiej, a w próżni doskonałej średnia droga swobodna cząsteczki dąży do nieskończoności. Oznacza to także, że jakość próżni zależy również od rozmiarów naczynia, którym znajduje się gaz. W rzeczywistości próżnia nigdy nie jest idealnie czysta i zawsze można w niej znaleźć mniej lub więcej cząsteczek substancji, które służyły do pompowania gazu. Poziom próżni można też stwierdzić mierząc ciśnienie gazu w naczyniu i porównując je z ciśnieniem atmosferycznym. W technice do uzyskania próżni stosuje się pompy próżniowe. Próżnię o wartości 10-3 Pa można uzyskać za pomocą pomp tłokowych, strumieniowych i rotacyjnych, natomiast próżnia wysoka wytwarzana jest w pompach dyfuzyjnych i jonowych. Próżnia wykorzystywana jest w procesach suszenia i impregnacji oraz jako warstwa izolacyjna przy temperaturach kriogenicznych. Dzięki temu, że próżnia gwarantuje przebieg procesów niemal całkowicie niezakłóconych obecnością materii, stan ten wykorzystywany jest w urządzeniach elektronowych (mikroskopy, lampy), plazmowych, termonuklearnych, w akceleratorach i lampach rentgenowskich.

Dobre transformatory elektryczne
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.