Rodzaje oddziaływań  

Dodano: 03-04-2012, Tagowanie:

Wśród rodzajów oddziaływań, jakim poddawane są różne cząstki i obiekty, wyróżnia się cztery podstawowe: grawitacyjne, elektromagnetyczne, silne oraz słabe. Za przenoszenie oddziaływań odpowiadają cząstki zwane bozonami, które charakteryzują się spinem całkowitym. Oddziaływania grawitacyjne zachodzą między wszystkimi obiektami, które posiadają swoją masę, co zostało zdefiniowane newtonowskim prawem powszechnego ciążenia. W uproszczeniu można powiedzieć, że oddziaływania grawitacyjne polegają na „przyciąganiu” ciał, nie zaobserwowano bowiem do tej pory takiego zjawiska jak odpychanie grawitacyjne. Oddziaływanie grawitacyjne jest bardzo słabe i rozpatruje się je w zasadzie tylko przy opisywaniu ciał posiadających dużą masę, natomiast pomija przy badaniu cząstek elementarnych. W teorii za przenoszenie oddziaływań grawitacyjnych odpowiada grawiton, aczkolwiek nie ma dowodu na to, że taka cząstka istnieje naprawdę. Oddziaływania elektromagnetyczne pojawiają się między cząstkami posiadającymi ładunki dodatnie i ujemne. W zależności od bieguna, cząstki albo się przyciągają, albo odpychają. Oddziaływania elektromagnetyczne odgrywają bardzo ważną rolę w zjawiskach elektromagnetycznych i reakcjach chemicznych, ponadto odpowiadają za strukturę atomową. Do XIX wieku elektryczność i magnetyzm traktowano jako różne zjawiska i dopiero Maxwell wskazał, że są to tylko różne formy tych samych sił. Oddziaływania elektromagnetyczne przenoszone są przez fotony. Jeszcze większe od elektromagnetyzmu są oddziaływania silne, ale zachodzą one wyłącznie między bardzo małymi odległościami. Oddziaływania silne są cechą kwarków, antykwarków i gluonów oraz odpowiadają za trwałość jądra atomu. Oddziaływanie słabe zachodzi na bardzo małych odległościach i dotyczy wszystkich cząstek elementarnych oprócz fotonów.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.