Mechanika gruntów  

Dodano: 03-04-2012, Tagowanie:

Mechanika gruntów jako dział techniki jest naturalną konsekwencją rozwoju budownictwa lądowego i hydrotechnicznego, ponadto zajmuje się także bezpiecznym składowaniem odpadów. Dzięki mechanice gruntów rozwinęła się metodologia obliczeń dotyczących posadowień budowli oraz ich wpływu na sąsiednie grunty. Mechanika gruntów łączy w sobie zagadnienia mechaniki inżynieryjnej, geomechaniki, geologii i mechaniki materiałów. Celem mechaniki gruntów jest opisanie zjawisk, jakie zachodzą w gruntach, na których planowane jest postawienie budowli albo w których będą wykonywane inne prace inżynierskie. Mechanika gruntów jest ściśle powiązana z geotechniką i odpowiada przede wszystkim za część teoretyczną planowanego przedsięwzięcia inżynierskiego, a więc za projektowanie budowli ziemnych, projektowanie posadowień budynków, planowanie składowania opadów i rozwiązywanie problemów specjalnych, na przykład dotyczących stawiania budowli na szczególnie trudnym terenie. Na etapie projektowania należy właściwie dobrać rodzaj materiału stosownie do charakteru podłoża, opracować metody odpowiedniego wzmocnienia struktury obciążonych budowlami gruntów oraz wybrać odpowiednie metody obliczeniowe do wyznaczania stateczności i odkształceń. Do najważniejszych zagadnień mechaniki gruntów zalicza się naprężenia w gruncie, odkształcalność gruntów, wytrzymałość gruntów na ścinanie, ściśliwość gruntów oraz stateczność zboczy. W mechanice gruntów grunt traktowany jest jako mieszanka fazy stałej, ciekłej i gazowej, a między wszystkimi tymi fazami zachodzą różne oddziaływania, co ostatecznie wpływa na fizyczne właściwości gruntów. Właściwości te są podstawą do klasyfikacji gruntów, dzięki czemu można później wstępnie określić, jak powinny wyglądać roboty budowlane. Cechy fizyczne i mechaniczne gruntów są badane w warunkach laboratoryjnych.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.