Układ odniesienia  

Dodano: 05-04-2012, Tagowanie:

Układ odniesienia jest jednym z najważniejszych pojęć w mechanice, ponieważ niejako od układu odniesienia zaczynają się dalsze rozważania i obliczenia problemów technicznych. Układ odniesienia może być pojedynczym punktem albo zbiorem punktów w przestrzeni, w zależności od tego, który sposób będzie najwygodniejszy do opisania ruchu innych ciał. Przy badaniu konkretnego obiektu można korzystać z dowolnego układu odniesienia, pod warunkiem, że będzie on prawidłowo określony i wykorzystywany do samego końca obliczeń mechanicznych – zmiana układu odniesienia w trakcie rozpatrywania problemu technicznego będzie wymagała także zmiany dokonanych wcześniej obliczeń. Układ odniesienia służy także jako baza wyjściowa do robienia pomiarów fizycznych, czyli położenia obiektu, jego prędkości oraz czasu, w jakim obserwowany jest ruch badanego ciała – sam układ jest w stanie spoczynku, ponieważ nie porusza się względem siebie. Z tego względu powinno się tak określać układ odniesienia, aby rozpatrywanie danego zagadnienia mechanicznego było jak najprostsze. W praktyce układ odniesienia przedstawiany jest zazwyczaj jako kartezjański układ współrzędnych złożony z dwóch albo trzech osi (XY albo XYZ). Na osiach konieczne jest zaznaczenie odpowiednich jednostek, w tym również jednostki czasu, jeśli rozpatruje się zmiany ruchu. Jednostki w układzie współrzędnych również powinny być określone tak, aby maksymalnie ułatwić obliczenia, choć można je zmienić w trakcie rozwiązywania zagadnienia technicznego po dokonaniu właściwych przeliczeń. Jednym z ważniejszych układów odniesienia jest Ziemia, zwłaszcza gdy analizowany jest ruch obiektu na stosunkowo niewielkim obszarze, a więc na przykład jadący samochód albo biegnący człowiek. Jeśli jednak za układ odniesienia uzna się na przykład Słońce, Ziemia nie będzie już układem w stanie spoczynku, ale poruszającym się ciałem.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.