Punkt materialny  

Dodano: 05-04-2012, Tagowanie:

Punkt materialny, chociaż jest tworem czysto teoretycznym, jest bardzo istotnym elementem rozważań z zakresu mechaniki. Według definicji, punktem materialnym określa się ciało fizyczne posiadające masę i nieskończenie małe rozmiary. Najczęściej punkty materialne wykorzystuje się w rozważaniach dotyczących ruchu ciała, kiedy to można pominąć kształt i wymiary obiektu, ponieważ nie mają one znaczenia dla badanego zjawiska albo są znacznie mniejsze od pozostałych elementów analizowanego układu. Punktami materialnymi można zastąpić na przykład planety i gwiazdy obserwowane z powierzchni Ziemi czy pociski przy określaniu trajektorii ich lotu. Przy badaniu ruchu ciała sztywnego, gdy nie ma ruchu obrotowego albo nie ma on znaczenia dla rozpatrywanego zagadnienia, również można zastąpić badany obiekt punktem materialnym, który w tym przypadku będzie środkiem masy ciała. Po wyznaczeniu położenia środka masy można w razie konieczności łatwo obliczyć, gdzie znajdowałyby się inne punkty należące do ciała sztywnego, choć trzeba wziąć pod uwagę, że w rzeczywistości żaden realny obiekt nie jest ciałem idealnie sztywnym. Podobny zabieg redukcji obiektu do punktu materialnego przeprowadza się w dynamice, gdy na ciało działają siły powodujące same przesunięcie. Pojęcie punktu materialnego sprawdza się także w mechanice kwantowej, do opisu ruchu cząstek elementarnych. W tym przypadku jednak koncepcja punktu materialnego przedstawia się nieco inaczej, ponieważ cząstki elementarne nie mają takiej struktury materialnej jak samolot czy planeta, choć posiadają swoją masę. Punkty materialne nie muszą być zawsze rozpatrywane pojedynczo, ale mogą też występować w większych zbiorach. W układzie punktów materialnych położenie pojedynczego punktu jest uzależnione od położenia pozostałych punktów. W układzie punktów materialnych środek masy wyznacza się metodą wektorową.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.