Mechanika płynów  

Dodano: 05-04-2012, Tagowanie:

W języku potocznym często mylnie utożsamia się pojęcie płynu wyłącznie z cieczą, podczas gdy w rzeczywistości płynami są zarówno ciecze, jak i gazy. Ich własnościami, takimi jak gęstość, temperatura, ciśnienie czy prędkość, zajmuje się mechanika płynów. Najważniejsze zasady, na których opiera się mechanika płynów, to zasada zachowania masy, zasada zachowania pędu i hipoteza ciągłości ośrodka. Zasady zachowania masy i pędu, po uwzględnieniu parametrów hydrodynamicznych, są takie same jak w mechanice ogólnej, a hipoteza ciągłości ośrodka zakłada, że każdy płyn złożony jest z nieskończonej ilości punktów materialnych. W rozpatrywaniu zagadnień mechaniki płynów często stosuje się pewne uproszczenia, na przykład założenie, że badany płyn jest nieściśliwy, a więc posiadający przez cały czas taką samą gęstość. Uproszczeniem jest także pominięcie molekularnej struktury płynu i uznanie go za zbiór bardzo małych punktów. Mimo że hipoteza ciągłości ośrodka w większości przypadków daje bardzo dokładne wyniki, to jednak czasami konieczne jest zastosowanie mechaniki statystycznej służącej do opisywania układów wielu oddziałujących na siebie wzajemnie ciał. Wielkością służącą do wskazania sposobu analizy płynu jest liczba Knudsena określająca stosunek średniej drogi swobodnej cząsteczek do długości charakterystycznej – jeśli wynosi więcej niż jeden, do obliczeń powinno się zastosować mechanikę statystyczną a nie zwykłe równania mechaniki płynów. Największym problemem mechaniki płynów jest obliczanie bardzo skomplikowanych zagadnień. Równania Naviera-Stokesa mogą być wtedy rozwiązane wyłącznie przy pomocy komputerowych metod numerycznych, czym zajmuje się osobna gałąź mechaniki – dynamika płynów obliczana komputerowo. Komputerowe symulacje ruchu płynów są także alternatywną dla konwencjonalnych testów w tunelach aerodynamicznych.


poprzednia     1 2 3 [4]
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.